Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Kółko plastyczne

KÓŁKO PLASTYCZNE „Mali artyści” DLA GRUPY STARSZEJ 2019/2020

Wstęp
Twórczość  plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.
 

Założenia programowe:

 

Program KÓŁKA PLASTYCZNEGO „Mali artyści” ma na celu:


- wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne.

Jest on skierowany do dzieci 5-6-letnich i realizowany w ramach kółka plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-60 min. tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego. Mogą brać w nim udział dzieci, które wykazują zainteresowania plastyczne.


Cel główny programu:
Rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
 
Cele szczegółowe programu:

- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- budzenie wiary we własne możliwości
 
Przewidywane osiągnięcia dzieci - dziecko:
- stosuje różnorodne techniki plastyczne w swoich pracach
- rozwija wrażliwośc zmysłową, estetyczną
- potrafi pracowac w grupie
- podejmuje samodzielną pracę - jest wytrwałe w dążeniu do określonego celu
 
Metody pracy:
- pokaz
- obserwacja
- objaśnienia, instrukcje
- działania praktyczne
- zadań stawianych do wykonania
 
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca w zespołach

Wiadomości i umiejętności, jakie powinno zdobyć dziecko po realizacji programu - dziecko:
- maluje farbami plakatowymi i akwarelowymi na różnorodnym materiale (papier, tektura)
- maluje palcami, pędzlem i innymi przyborami
- komponuje całą płaszczyznę
- rysuje kredką świecową, pastelową, świecą
- eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
- wykonuje wycinanki płaskie z papieru; łączy w różny sposób elementy, np. technika collage
- wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję
- stempluje przy użyciu różnorodnego materiału: gumki, gumki frotki, korki, balony wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki

- tworzy kompozycję łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału

- lepi z masy papierowej, solnej

- projektuje i wykonuje elementy dekoracji np. na kartki świąteczne

- zespołowo wykonuje prace plastyczne; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności

- dokonuje oceny wytworów własnych i kolegów

 

Charakterystyka technik plastycznych stosowanych w programie:


Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziecmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, niektóre będą nowością w naszej pracy.

Techniki plastyczne zastosowane w programie :
 
WYDZIERANKI
Jedna z prostszych technik plastycznych, często stosowana w pracy z dziećmi. Jest dobrą okazją do ćwiczeń sprawności palców i dłoni; rozwija wyobraźnię i zachęca do twórczego działania.
 
PUENTYLIZM (POINTYLIZM)
Technika polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno czubkiem pędzla.

MALOWANIE PATYCZKAMI KOSMETYCZNYMI
Na przygotowanym na kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu stemplujemy - „kuleczkujemy” obraz.
 
MALOWANIE NA CUKRZE
Na tackę wysypujemy cukier najlepiej gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki sposób, aby równomiernie pokrył całą powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon o określonym kształcie (np. jabłko, gruszka, serce, parasol). Szablon smarujemy dokładnie klejem i posmarowaną stroną kładziemy na powierzchni cukru. Po wyschnięciu powierzchnię pokrywamy farbami plakatowymi.

WYKLEJANKA Z BIBUŁY
Z karbowanej bibuły odrywamy kawałki a następnie palcami formujemy z nich kulki. Przygotowany szablon pokrywamy klejem, następnie wypełniamy powierzchnię kulkami o odpowiednich kolorach.
 
RYSOWANIE OŁÓWKIEM I GUMKĄ
Kartkę z bloku technicznego pokrywamy przy pomocy ołówka. Następnie gumką do gumowania, gumujemy na niej dowolne wzory.

MALOWANIE NA WILGOTNYM PAPIERZE (MOKRE W MOKRYM)
Arkusz białego papieru mocno zgniatamy i moczymy w wodzie. Wyciągamy, rozkładamy i malujemy akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma bardzo delikatne barwy.

WYCINANKI
Dzieci umieszczają na płaszczyźnie kartki elementy wycięte z papieru i swobodnie je malują.

„WYSZYWANKA” NA PAPIERZE
Na kartce z bloku technicznego rysujemy prosty wzór, np. jabłko. Kolorowym, grubym kordonkiem lub włóczką obklejamy kontury (można także wypełnić całą powierzchnię). Obklejony wzór wypełniamy kredkami lub farbami na zasadzie kolorowanki. Obraz można oprawić w ramki kartonowe ozdobione dowolnymi wzorami naklejonymi z włóczki.

MASA PAPIEROWA

Masę papierową wykonujemy mieszając miękki papier (mogą to być papierowe ręczniki) z mąką pszenną i wodą. Nakładamy ją następnie na karton, balon, słoik a po wyschnięciu malujemy farbami. Można wykonać wspaniałe maski oblepiając nadmuchany balon masą, a następnie po zaschnięciu należy zdjąć „skorupę”, pomalować ją i ozdobić np. kawałkami włóczek brokatem, cekinami; z masy można kształtować również konstrukcje architektoniczne na słoikach lub butelkach.
 
ODLEWY Z GIPSU
Odlewy z gipsu możemy malować szkolnymi plakatówkami. Można pracę utrwalić bezbarwnym lakierem.
 
POSYPYWANE OBRAZKI

Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku potem piaskiem lub kaszą posypujemy obrazek. Dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału.
 
MALOWANIE GĄBKĄ
Rysujemy wzór i wycinamy go nożyczkami. Szablon nacieramy świecą, aby nie nasiąkał wodą. Wycięty szablon przypinamy spinaczem aby się nie przesuwał. Kawałkiem gąbki moczonej w farbie lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć jednego koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego koloru osobno. Za każdym razem szablon czyścimy czystą wilgotną ściereczką aby nie brudził papieru.

PRACE Z MASY SOLNEJ
Modelowanie dowolnych form: po wysuszeniu prac można malować w dowolne wzory farbami plakatowymi.

TECHNIKA STEMPLOWANIA
Technika polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym materiale. Do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), wzory wycięte z ziemniaka.

METODA PALUSZKOWA
To rodzaj stemplowania palcami, polega na delikatnym zanurzeniu „poduszki” palca w farbie plakatowej, a następnie na przeniesieniu farby na papier. W zależności od siły nacisku, odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas tworzenia pracy można wykorzystać kilka kolorów, pamiętając podczas zmiany farby o oczyszczeniu palca z farby wcześniej stosowanej.

MALOWANIE NA PODKŁADZIE Z KASZY
Kartkę grubego papieru - kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami.

WYDRAPYWANKA NA PLASTELINIE
Na kartkę z bloku technicznego nakładamy kawałki plasteliny (najlepiej w jednym kolorze, raczej ciemnym) i rozprowadzamy je palcami w różnych kierunkach, aż do uzyskania jednolitej powierzchni. Po zapełnieniu całej kartki wydrapujemy w plastelinie za pomocą zapałek, wykałaczek lub przyciętych patyczków dowolne wzory. Całość można utrwalić lakierem bezbarwnym.

FROTTAGE
Frottage to technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru. Wykorzystujemy różnego rodzaju przedmioty. Wybrane przedmioty nakrywamy kartką papieru i pocieramy ją grafitem lub kredką woskową. Wcześniej można przygotować szkic rysunku i uzupełnić go dowolnymi fakturami na zasadzie kolorowanki, podkładając pod kartkę różne przedmioty.

WOSKOWE OBRAZKI
Strugamy kredki świecowe. Na kartce papieru układamy z ostrużyn dowolną kompozycję (dość cienką warstwę). Na tak przygotowany podkład nakładamy arkusik kalki technicznej lub folii aluminiowej i całość lekko przeprasowujemy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki rozpuszczą się i utworzą kolorowe plamy, co da nam efektowną pracę.

COLLAGE

Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów i tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować lub domalować farbami.

COLLAGE ZE STRUŻYN KREDEK
Wykorzystamy cienkie, skrawane wióry, które powstają podczas ostrzenia drewnianych oprawek ołówków lub kredek. Z drewnianych wiórek tworzymy kompozycje na powierzchni kartki. Przyklejamy je stosując klej roślinny. Pracę można urozmaicić, dorysowując do kompozycji kredkami świecowymi lub pastelami dodatkowe elementy. Drewnianymi wiórkami możemy także pokrywać wycięte, pokryte klejem szablony o dowolnych kształtach.
 
WITRAŻE PAPIEROWE
Polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową gładką bibułą

MALOWANIE KAMIENI
Do wykonania tej techniki potrzebne są umyte uprzednio kamienie. Mogą być niemal dowolnej wielkości, jednak takie, by łatwo było je dziecku trzymać w rączkach. Do ozdabiania kamieni można stosować zwykłe farby plakatowe

 

Kółko plastyczne – grupy młodsze 2019/2020


1. Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30 – 45 minut. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez nauczycielki z naszego przedszkola.


2. CELE
2.1. Cel główny.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
2.2. Cele szczegółowe.
> Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka;
> uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych;
> dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
> rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka;
> rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;
> budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
> rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów);
> rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.
2.3. Przewidywane osiągnięcia dzieci.
Dziecko:
•umie dostrzegać walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
•posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
•potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia i przeżycia o otaczającym świecie;
•zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
•sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
•interesuje się sztuką oraz zna wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej (obrazy, rzeźby, fotografie);
•wie jak należy zachować się w muzeach i na wystawach;
•umie dokonać oceny dzieła sztuki, dostrzec ich treść i formę.


3. METODY.
- działania praktycznego,
- zadań stawianych dziecku,
- doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw),
- pokazu i obserwacji,
- objaśnienie i instrukcja,
- ekspresyjna.


4. FORMY.
Formy realizacji działań edukacyjnych są następujące:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca w zespołach.


5. UŻYWANE W PROGRAMIE TECHNIKI PLASTYCZNE.
Wymienione zostaną tylko te techniki, które będą wykorzystane na zajęciach kółka plastycznego. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych wpływa na wzrost zainteresowania dzieci pracą plastyczną, jest katalizatorem twórczego działania i wyrażania ekspresji.
1.Rysowanie węglem.
2.Rysowanie świecą.
3.Malowanie na sucho kredkami świecowymi.
4.Malowanie akwarelą.
5.Malowanie „mokre w mokrym”.
6.Malowanie farbami kryjącymi.
7.Malowanie gąbką.
8.Malowanie na folii ogrodniczej – zasady jak przy malowaniu na szkle.
9.Malowanie na podkładzie z kaszy.
10.Malowanie na podkładzie z trocin – Jak wyżej.
11.Wydzieranka kolorowa.
12.Wydzieranka.
13.Wycinanka z papieru.
14.Witraże.
15.Wycinanka ze szmatek.
16.Collage.
17.Collage ze strużyn kredek
18.Kompozycje z małych kawałków materiału.
19.Wyklejanka z kulek bibuły.
20.Origami.

Galeria - grupy młodsze                                  Galeria - grupy starsze

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny