Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Rytmika

ZAJĘCIA  RYTMICZNO -  MUZYCZNE


 Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Ogólne założenia zajęć rytmicznych realizowanych w grupie:

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
2. Czas zajęć  – 30 min.
3. W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
2. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.
4. W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.
5.  Na każdych  zajęciach  wykorzystywane są instrumenty muzyczne.


Cele programu:

Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka.
Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
Wdrażanie do przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole, uważnego słuchania i prawidłowego wykonywania poleceń.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

Treści programowe:

Reagowanie na sygnały muzyczne, np. odpowiednie ustawianie się, poruszanie.
Rozpoznawanie i określanie charakteru (nastroju) melodii i piosenek.
Określanie tempa muzyki.
Wyklaskiwanie rytmu piosenek.
Powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela, np. wyklaskiwanie, wystukiwanie na bębenku.
Słuchanie piosenek. Udział w zabawach ze śpiewem i pląsach.
Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na rożne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm, dźwięki wysokie, średnie i niskie.
Ćwiczenia incytacyjno-inhibicyjne, związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni.
Zabawy rytmiczne.
Ilustrowanie ruchem słuchanych melodii, piosenek.
Tworzenia własnych układów tanecznych.
Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi.
Tworzenie akompaniamentu do zabaw ruchowych.
Tworzenie akompaniamentu do piosenek.
Nauka kroków wybranych tańców ludowych (krakowiak).

 

Galeria

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny