Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Rytmika

ZAJĘCIA  RYTMICZNO -  MUZYCZNE


 Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Ogólne założenia zajęć rytmicznych realizowanych w grupie:

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
2. Czas zajęć  – 30 min.
3. W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
2. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.
4. W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.
5.  Na każdych  zajęciach  wykorzystywane są instrumenty muzyczne.


Cele programu:

Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka.
Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
Wdrażanie do przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole, uważnego słuchania i prawidłowego wykonywania poleceń.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

Treści programowe:

Reagowanie na sygnały muzyczne, np. odpowiednie ustawianie się, poruszanie.
Rozpoznawanie i określanie charakteru (nastroju) melodii i piosenek.
Określanie tempa muzyki.
Wyklaskiwanie rytmu piosenek.
Powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela, np. wyklaskiwanie, wystukiwanie na bębenku.
Słuchanie piosenek. Udział w zabawach ze śpiewem i pląsach.
Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na rożne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm, dźwięki wysokie, średnie i niskie.
Ćwiczenia incytacyjno-inhibicyjne, związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni.
Zabawy rytmiczne.
Ilustrowanie ruchem słuchanych melodii, piosenek.
Tworzenia własnych układów tanecznych.
Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi.
Tworzenie akompaniamentu do zabaw ruchowych.
Tworzenie akompaniamentu do piosenek.
Nauka kroków wybranych tańców ludowych (krakowiak).

 

Galeria

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny