Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

eTwinning

eTwinning został wprowadzony do edukacji europejskiej w 2004 roku i bazuje na technice – sieci Internet – jako głównym środku komunikacji.

Pomaga nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Dzieci mają szansę odkrywać wspólne, uniwersalne wartości ludzkie w kontekście szerszym niż lokalny. Potrafią wykazać wyjątkowość lokalnej kultury i interesować się innymi regionalnymi kulturami. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania.

eTwinning zapewnia warunki do dobrej zabawy podczas nauki oraz przyjemności z pracy nad materiałami wybranymi samodzielnie podczas współpracy z innymi ludźmi, którzy są „inni, podobni, tacy sami”.

eTwinning 2019/2020

Projekt:

Christmas card exchange / „Merry Christmas in different language“

O projekcie:

Dzieci wykonują dwadzieścia cztery świąteczne kartki bożonarodzeniowe i wysyłają po dwie kartki do szkół i przedszkoli na terenie Europy.

Do projektu przyłączyło się dwanaście krajów, tj.:

 • Serbia,
 • Turcja,
 • Włochy,
 • Francja,
 • Portugalia,
 • Azory( region Portugalii),
 • Estonia,
 • Litwa,
 • Republika Czeska,
 • Ukraina,
 • Słowenia,
 • Polska.

Każda placówka wysyła kartki z życzeniami i napisem „ Wesołych Świąt” w języku narodowym.

 

Cel projektu:

Pokazanie dzieciom, ile różnych języków jest używanych w Europie.

 

eTwinning 2018/2019

Projekt:

Piękne regiony naszej Polski

Projekt ten dotyczył patriotyzmu. Powstał on z myślą o urodzinach miasta-Bartoszyce, które obchodzone są w lutym. Projekt objął całą Warmię, a następnie Polskę. Dzięki realizacji projektu przedszkolaki dowiedziały się czegoś więcej o swoim mieście i regionie w którym żyją, a także mogły zobaczyć inne regiony naszej Polski. Grupa wiekowa do jakiej skierowany był projekt to dzieci w wieku przedszkolnym: 4-6 lat. Realizacja projektu oparta była na inwencji twórczej nauczyciela i wykorzystaniu różnorodnych działań.
Celem projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań dziejami własnego kraju;
- poznanie tradycji i obrzędów naszego kraju w różnych regionach Polski;
- zapoznanie z legendami, baśniami;
- utrwalenie symboli narodowych;
- kształtowanie więzi ze swoim narodem, regionem, miastem;
- zapoznanie z zabytkami.

eTwinning 2016/2017

Projekt:

Christmas Cards Exchange

O projekcie:
Dzieci wykonują świąteczne kartki bożonarodzeniowe z życzeniami w języku angielskim, które pomaga napisać nauczyciel. Gotowe kartki wraz z autorami zostaną sfotografowane (kartki mogą mieć formę ozdób choinkowych i mogą wisieć na choince). Następnie karty zostaną wysłane pocztą do szkoły partnera i dostarczone do adresatów (Rumunia, Turcja), którzy również będą mieli zrobione zdjęcie z otrzymanymi kartkami świątecznymi. Dzieci będą bardzo zadowolone, widząc swoje nazwiska na kartkach wykonanych przez dzieci z innego kraju.
Cele:
Ogólnym celem jest poznanie dzieci z innego kraju.
Dokonując wymiany kart świątecznych dzieci ćwiczą język obcy (angielski) w rzeczywistych sytuacjach.
Plan działania:
1) Wykonanie świątecznych kartek
2) Zrobienie zdjęć wykonanych kartek wraz z dziećmi, które je zrobiły i przesłanie ich na TwinSpace
3) Przesłanie kartek świątecznych do szkoły partnera pocztą
4) Zrobienie fotografii kartek świątecznych od dzieci partnera i przesłanie ich na TwinSpace
Spodziewane rezultaty
Ręcznie robione kartki świąteczne. Zdjęcia z kartkami i dziećmi. Umieszczenie zdjęć na TwinSpace.

eTwinning 2019/2020 - Christmas Cards

eTwinning 2019/2020 - Christmas Cards

eTwinning - otrzymaliśmy kartki od dzieci z Turcji

eTwinning - otrzymaliśmy kartki od dzieci z Turcji

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: