Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

Ogólnopolski projekt edukacyjny MAŁA FABRYKA EKSPERYMENTÓW

MAŁA FABRYKA EKSPERYMENTÓW

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Pozwólmy dzieciom doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze -

czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące. - C. Freineta

 

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Jagódki brały udział oraz zrealizowały projekt „Mała Fabryka Eksperymentów”

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mała Fabryka Eksperymentów” jest Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie.

Autor i koordynator projektu:

autor - Monika Krasowska

koordynator – Milena Kossakowska

Dobór treści w projekcie „Mała Fabryka Eksperymentów” odpowiada założeniom Podstawy programowej oraz świetnie wpisuje się w 5 kierunek polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

CELE PROJEKTU:

• Kształtowanie u dzieci aktywnej świadomości przyrodniczej i poglądu na świat.

• Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

• Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.

• Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.

• Kształtowanie logicznego myślenia poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

• Poznanie zjawisk przyrodniczo – fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.

• Rozwijanie ciekawości poznawczej i skłonności do stawiania pytań wynikających z patrzenia na zjawiska mające miejsce w najbliższym środowisku.

• Rozbudzanie i rozwijanie u dzieci pasji poznawania świata i okrywania rządzących nim reguł, poprzez doświadczenia, eksperymenty, pokazy, prowadzenie bezpośrednich obserwacji.

• Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

• Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy i przedszkola/szkoły, przedszkola/szkoły i rodziny. • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad współdziałania przy pracy.

• Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania czy eksperymentowania.

• Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności

Mała Fabryka Eksperymentów

Utworzono dnia 19.06.2022, 10:23

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: