Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

Dyżur Wakacyjny 2024

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny 2023/2024
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 w Dąbrowie Górniczej

 

We wszystkich dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów:

  1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.
  1. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.
  1. Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 r:

 

6 - 10 maja 2024 r.

przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny

 

13 – 15 maja 2024 r.

weryfikacja złożonych kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny

16 – 24 maja 2024 r.

przekazanie kart zgłoszeniowych przez jednostki macierzyste do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

27 maja 2024 r.

publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej

 

Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.

  1. Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w celu wykreślenia dziecka z listy.
  1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na bieżąco będzie sprawdzana frekwencja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny. Po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor będzie mógł wykreślić dziecko z listy, a na to miejsce przyjąć kolejnego oczekującego przedszkolaka.
  1. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  1. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.
  1. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza ( przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur.

W załączniku do pobrania znajduje się karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: