Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Jagódki i grupy Tygryski zrealizowały Międzynarodowy Projekt Edukacyjny:

„Z kulturą mi do twarzy”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022, (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Termin realizacji:

4 października 2021– 24 czerwca 2022

Realizacja zadań w ramach projektu odbyła się w czterech modułach:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

 

Cele zrealizowanego projektu:

· promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

· rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

· współpracę z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

· wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

· kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

· kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

· zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

· współpracę z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Za zrealizowanie projektu otrzymaliśmy dyplom dla naszego przedszkola.

Międzynarodowy projekt edukacyjny " Z kulturą mi do twarzy"

Utworzono dnia 25.05.2022, 18:50

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: