Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole nr 32
 
 

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Dzieci!

4 marca rozpocznie się nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 13 marca, a niezłożenie wniosku w tym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą wypełnić wniosek w przedszkolu, które traktują jako pierwszy wybór.

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do:

  • Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
  • lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: